วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมยูเอชที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายทรัพย์ ถึง ไร่หนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางโอ๊ป สมจิตร - ถนนหลวงชนบท 2141 หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สาย ทางหลวงชนบท 2141 - ไร่ นายผล สงสุระ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์ผ้าใบ ขนาด 2 ห้อง) จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี - บ้านนางค่ำ สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงบ่อขยะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี - บ้านนางค่ำ สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง