องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
  กิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก [วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เ...[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประชาชนและกลุ่มอาชีพ...[วันที่ 2023-02-28][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอำเภอ...[วันที่ 2023-01-30][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก้ ประ...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 41]
 
  นิทรรศการบริหารจัดการขยะ,ธนาคารขยะ,การทำน้ำหมักชีว...[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็ก ป...[วันที่ 2023-01-13][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...[วันที่ 2023-01-04][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 2...[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ปีง...[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2566 [วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 34]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15