องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
  ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองต...[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ....[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ....[วันที่ 2023-08-08][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 31]
 
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี[วันที่ 2023-06-29][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ...[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 51]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ร่วมกับสำนักงานที่ดิ...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-06-09][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2023-06-08][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกต...[วันที่ 2023-06-01][ผู้อ่าน 25]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17