องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 286 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำปี พ.ศ.2566 (แก้ไข) [ 27 ก.พ. 2566 ]9
2 ขอเชิญร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี และงานกาชาดอำเภอหนองบุญมาก ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]8
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาด ครั้งที่1/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]21
4 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 17 ม.ค. 2566 ]8
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]41
6 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศการขยายห้วงเวลาในการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 ธ.ค. 2565 ]10
8 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]106
9 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]80
10 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]65
11 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]60
12 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]58
13 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]86
14 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเสริมสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]68
15 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]66
16 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]65
17 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2565 ]77
18 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายไร่ นายสุพจน์ คิดการ - ไร่ นางบุญมา ฝีมือสาร ม.4 บ้านประชามิตร ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]28
19 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ถนนสาย ๒๑๔๑ - บ้านนายสุชาติ สิงขรรักษ์ หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 พ.ย. 2565 ]22
20 ขอเชิญชวนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 11 ต.ค. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15