องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 333 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]4
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่2) [ 19 ก.ค. 2566 ]2
6 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
7 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
8 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
9 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
10 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]2
11 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านภูมิพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
12 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]1
13 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี [ 29 มิ.ย. 2566 ]8
14 แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]15
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
16 ประชาสัมพันธ์ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]8
17 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 10 พ.ค. 2566 ]18
18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566 รวมเป็นจำนวน 93 วัน (ในวันทำการเปิดการเรียนการสอน) [ 8 พ.ค. 2566 ]6
19 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]9
20 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17