องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
   
 

  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่ง...
  ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช)

 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551
updated 2021-09-23