องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร


นายสุรพงษ์  ดื่มพุทรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.063-7581178


นายนิติเศรษฐ์  สงมะเริง นายพิศณุ  นิดกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.089-9834101
โทร.087-0643587

นายสุพรรณ  เชื้อนนท์
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
โทร.085-7636798