องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
 
การบำบัดยาเสพติด
 
กระบวนการคัดกรองยาเสพติด
 
การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว
 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19