องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 209 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง-บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 20 มี.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อย - ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หมูู่ที่ ๖ บ้านมิตรสัมพันธ์ [ 14 มี.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายโรงไก่-นา นางน้ำค้าง เชื้อนนท์ หมู่ที่ 10 บ้านพูนทรัพย์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 10 มี.ค. 2566 ]13
4 ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า-บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]30
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายจำลอง ดุลย์กลาง-ไร่ นางวิเชียร มูลกระโทก หมู่ 9 บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 7 มี.ค. 2566 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รันตยงค์-บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2566 ]6
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายโรงไก่-นา นางน้ำค้าง เชื้อนนท์ ม.10 บ้านพูนทรัพย์ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 2 มี.ค. 2566 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์-บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 27 ก.พ. 2566 ]11
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สี่แยกตลาดน้อย - ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 23 ก.พ. 2566 ]5
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงลงหินคลุก สายไร่ นายจำลอง ดุลย์กลาง - ไร่ นางวิเชียร มูลกระโทก หมู่ที่ ๙ บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 21 ก.พ. 2566 ]83
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายชูเกียรติ อินจันทร์ ถึง สามแยกไร่ นายแผน สดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านยอกขาม [ 20 ก.พ. 2566 ]5
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ ๑๑ บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 17 ก.พ. 2566 ]14
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์ – บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 15 ก.พ. 2566 ]7
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกตลาดน้อย - ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.พ. 2566 ]9
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 13 ก.พ. 2566 ]84
16 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน รัตนยงค์ - บ้านนางสมจิตร กิ่มพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 8 ก.พ. 2566 ]9
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายชูเกียรติ อินจันทร์ ถึง สามแยกไร่ นายแผน สดกลาง ม.5 บ้านยอกขาม [ 6 ก.พ. 2566 ]31
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายชูเกียรติ อินจันทร์ ถึง สามแยกไร่นายแผน สดกลาง หมู่ที่ ๕ บ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 1 ก.พ. 2566 ]33
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายเย็น สร้างกลาง - ไร่ นายเอกชัย จงสันเทียะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ [ 31 ม.ค. 2566 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้าน นายสุวรรณ พุ่มพวง - ไร่ นายรุ้ง เจือกระโทก หมู่ที่ 5 บ้านยอกขาม ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11