องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี – บ้านนางค่ำ สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2566 ]5
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี - บ้าน นางค่ำ สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]1
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายทรัพย์ ถึง ไร่หนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ส.ค. 2566 ]13
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่นายทรัพย์ ถึง ไร่หนองไทร หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร ตำบลหนองตะไก้ เชื่อมบ้านหนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 7 ส.ค. 2566 ]7
5 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย แยกไร่ นายวิเชียร ปานกระโทก – ถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้หมู่ 7 บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 26 ก.ค. 2566 ]2
6 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายไร่ นายเจริญ กรวยสวัสดิ์ - ไร่ นายไชยพล หงษาชาติไทย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ [ 25 ก.ค. 2566 ]3
7 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่ นายสุพิศ คูนอก - นา นายแผน สดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านประชานิมิตร [ 25 ก.ค. 2566 ]3
8 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายไร่ นายสมาน นาดี - ไร่ นายบัว สิงไธสง หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 21 ก.ค. 2566 ]1
9 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ไร่นายนรินทร์ ประสาทพิธพรชัย - ไร่นายไมตรี ประสาทพิธพรชัย หมู่ที่ 6 บ้านมิตรสัมพันธ์ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]4
10 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสถานพยาบาลหมอพรทิพย์ – สี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 23 พ.ค. 2566 ]7
11 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ ฝ่ายค้า - บ้านนายเลิศพงษ์ ธนกิจเสถียรชัย หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ค. 2566 ]6
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม หมู่ที่7 - บ้านนางสมคิด สุขสุทธิ หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ตำบลหนงอตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 2 พ.ค. 2566 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน สาย ไร่ นางน้อย มิ่งกระโทก - นางสมหวัง ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 25 เม.ย. 2566 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง - บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 11 เม.ย. 2566 ]14
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายนา นางเลียบ มัดตังดอน -นานายเกลี้ยง มุ่งอ้อมกลาง หมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 7 เม.ย. 2566 ]33
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายไร่นายถนอม แฝงกลาง - ไร่นางฉอ้อน แมดพิมาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 7 เม.ย. 2566 ]27
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน สายไร่นางน้อย มิ่งกระโทก ถึงไร่นางสมหวัง ชื่นนอก หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [ 4 เม.ย. 2566 ]11
18 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 จำนวน 1 คัน [ 29 มี.ค. 2566 ]20
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนางเนาวรัตน์ ทูลกลาง-บ้านนายเลียบ ตอบกลาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]4
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดสวรรค์วารี - บ้านนางค่ำ สงมะดัน หมู่ที่ 9 บ้านสวรรค์วารี ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12