องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับครั้งที่ 3 [ 17 มี.ค. 2566 ]2
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]209
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]138
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]281
5 ประกาศประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]257
6 ประชาสัมพันธ์ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงที่ 4/2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]279
7 แผนอัตรกำลัง3ปีงบประมาณ2558-2560 ฉบับปรับปรุง(ครั้งที่2/2559) [ 5 เม.ย. 2559 ]249
8 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ [ 5 เม.ย. 2559 ]280
9 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนประดยชน์ตอบแทนอื่น [ 5 เม.ย. 2559 ]275
10 แผนภูมิโครงสร้า่งแบ่งส่วนราชการตามแผนัตรกำลัง3ปี [ 5 เม.ย. 2559 ]273
11 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 5 เม.ย. 2559 ]283
12 หนังสือส่งปรับแผน [ 5 เม.ย. 2559 ]331
13 หนังสือส่งปรับแผน [ 5 เม.ย. 2559 ]278