องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]18
2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับครั้งที่ 3 [ 17 มี.ค. 2566 ]28
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]258
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]162
5 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]313
6 ประกาศประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]288
7 ประชาสัมพันธ์ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงที่ 4/2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]310
8 แผนอัตรกำลัง3ปีงบประมาณ2558-2560 ฉบับปรับปรุง(ครั้งที่2/2559) [ 5 เม.ย. 2559 ]287
9 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ [ 5 เม.ย. 2559 ]322
10 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนประดยชน์ตอบแทนอื่น [ 5 เม.ย. 2559 ]316
11 แผนภูมิโครงสร้า่งแบ่งส่วนราชการตามแผนัตรกำลัง3ปี [ 5 เม.ย. 2559 ]315
12 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่ง [ 5 เม.ย. 2559 ]312
13 หนังสือส่งปรับแผน [ 5 เม.ย. 2559 ]384
14 หนังสือส่งปรับแผน [ 5 เม.ย. 2559 ]342