องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 11 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2566 ]7
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]14
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]65
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ย. 2565 ]26
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 26 พ.ค. 2565 ]67
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]89
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]79
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.ย. 2564 ]113
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค. 2564 ]201
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]162
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]128
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]154
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]131
15 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]195
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 8 มิ.ย. 2563 ]203
17 ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]162
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2563 ]178
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]199
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]195
 
หน้า 1|2