องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แผนดำเนินการประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]4
2 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]32
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 27 ก.ย. 2565 ]25
4 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 26 พ.ค. 2565 ]67
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 5 เม.ย. 2565 ]83
6 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]73
7 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.ย. 2564 ]105
8 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค. 2564 ]198
9 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) [ 8 เม.ย. 2564 ]159
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 5 มี.ค. 2564 ]124
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]154
12 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]129
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 2 ก.ย. 2563 ]192
14 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 8 มิ.ย. 2563 ]200
15 ประกาศรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]157
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 17 มี.ค. 2563 ]177
17 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 6 ม.ค. 2563 ]197
18 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 15 ต.ค. 2562 ]192
19 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]232
20 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]259
 
หน้า 1|2