องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]31
2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]31
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]28
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]26
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]31
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]49
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 พ.ค. 2566 ]36
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]48
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]46
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]46
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]41
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]88
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]125
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]145
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]145
16 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]138
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 ต.ค. 2564 ]181
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]170
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]186
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]223
 
หน้า 1|2