องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานผลอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]5
3 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล [ 4 พ.ย. 2565 ]3
4 ประกาศสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้บริหาร [ 7 ต.ค. 2565 ]4
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 65-มีนาคม 66) [ 4 ต.ค. 2565 ]4
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]4
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 28 ก.ย. 2565 ]3
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]66
9 กระบวนการ/ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป [ 5 ม.ค. 2565 ]4
10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบแท่ง [ 5 ม.ค. 2565 ]5
11 ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ต.ค. 2564 ]72
12 ประกาศหลักเกณฑ์คณธรรม ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]78
13 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]66
14 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]72
15 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
16 แผนเส้นทางความก้าวหน้า [ 1 ต.ค. 2564 ]74
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2564 ]69
18 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 14 ม.ค. 2564 ]3
19 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]3
20 แผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 6 ต.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2