องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]64
2 ประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 29 ต.ค. 2564 ]67
3 ประกาศหลักเกณฑ์คณธรรม ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]75
4 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]63
5 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]70
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]69
7 แผนเส้นทางความก้าวหน้า [ 1 ต.ค. 2564 ]72
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2564 ]67
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]139
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]166
11 ตารางการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]159
12 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปีพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]132