องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]6
2 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]5
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส2) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]85
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส1) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]120
5 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]116
6 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]126
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]182
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 [ 9 ธ.ค. 2562 ]166
9 ประกาศรายงานสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]280
10 รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]286
11 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 พ.ค. 2561 ]333
12 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 พ.ย. 2560 ]272
13 รายงานงบการเงินของกิจการประปา อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]309
14 รายงานงบการเงินของ อบต.หนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]266
15 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 7 ก.ย. 2555 ]301
16 รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2555 ]257