องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 [ 8 เม.ย. 2567 ]13
2 รายงานการดำเนินงานตามการกิจหน่วยงานประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]71
3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]187
4 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]181
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]292
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]193
7 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 9 ต.ค. 2561 ]250