องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามการกิจหน่วยงานประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2565 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]107
3 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]109
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]196
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]149
6 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 9 ต.ค. 2561 ]196