องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]78
2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) [ 18 ม.ค. 2565 ]80
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]189
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 22 ต.ค. 2561 ]148
5 คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองตะไก้ [ 9 ต.ค. 2561 ]192