องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]90
2 ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]87
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]130
4 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]87
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]91
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 [ 30 ก.ย. 2564 ]90
7 ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]90
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2564 ]90
9 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 6 ส.ค. 2564 ]90
10 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]119
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]92
12 ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]183
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]175
14 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]142
15 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]164
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]129
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2564 ]173
18 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]151
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 2 ต.ค. 2563 ]158
20 ประกาศเรียกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]109
 
หน้า 1|2|3|4