องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]17
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2566 ]14
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]14
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 [ 27 ก.ค. 2566 ]14
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]13
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 พ.ค. 2566 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 [ 11 พ.ค. 2566 ]24
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]10
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [ 28 เม.ย. 2566 ]19
10 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]24
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกประจำปี 2567 [ 17 ก.พ. 2566 ]22
12 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]23
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]15
14 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]16
15 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]17
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]20
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]17
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]16
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]16
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2565 [ 11 ก.ย. 2565 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6