องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง 2566/67 [ 23 ม.ค. 2567 ]19
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 17 ม.ค. 2567 ]24
3 คู่มือการดำเนินการทางวินัย [ 15 ม.ค. 2567 ]16
4 คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการ [ 8 ม.ค. 2567 ]16
5 คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและการจัดการข้อมูล [ 8 ม.ค. 2567 ]15
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]15
7 คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี [ 8 ม.ค. 2567 ]16
8 คู่มือการแต่งกายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2567 ]19
9 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 20 ก.พ. 2566 ]44
10 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด [ 20 ก.พ. 2566 ]67
11 คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน [ 4 ต.ค. 2560 ]404
12 งานธุรการ [ 30 พ.ย. 542 ]384