องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 22 มี.ค. 2567 ]17
2 แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]54
3 ประกาศประมวลจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
4 ประกาศประมวลจริยธรรม ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]27
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วย [ 1 ก.พ. 2565 ]126
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วย [ 14 ม.ค. 2565 ]130
7 ข้อห้ามและข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของข้าราชการ [ 7 ต.ค. 2563 ]158
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 15 มิ.ย. 2563 ]245
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]178