องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน ด้านกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 26 เม.ย. 2566 ]19
2 ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอสด์ [ 5 ต.ค. 2563 ]141
3 การจัดเก็บภาษี [ 5 ต.ค. 2563 ]139
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 5 ต.ค. 2563 ]142
5 การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ต.ค. 2563 ]144
6 คู่มือสำหรับประชาชนด้านผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]193
7 คู่มืองสำหรับประชาชนด้านผู้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]185
8 คู่มือสำหรับประชาชนด้านผู้สูงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]189
9 คู่มือสำหรับประชาชนด้านกองช่าง [ 20 ก.ค. 2558 ]215
10 คู่มือสำหรับประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ [ 20 ก.ค. 2558 ]211