องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]6
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]3
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]4
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]5
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]211
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]214
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]171
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) [ 2 ก.ค. 2562 ]254
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) [ 3 เม.ย. 2562 ]258
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2562) [ 4 ก.พ. 2562 ]233
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]211
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]287
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]264
16 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คตง) [ 3 ต.ค. 2560 ]271
17 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (คตง) [ 5 ต.ค. 2559 ]272
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]293
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14 ต.ค. 2557 ]315
20 ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 57 [ 4 ก.ย. 2557 ]349
 
หน้า 1|2