องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]3
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]2
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]2
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]5
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]3
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]3
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]2
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]2
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ครั้งแรก ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]2
10 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท [ 17 ม.ค. 2565 ]9
11 พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ [ 17 ม.ค. 2565 ]4
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่า่วสาร [ 14 ม.ค. 2565 ]3
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่า่วสาร [ 14 ม.ค. 2565 ]1
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]2
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2561 ]230
16 ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2561 ]203
17 ขั้นตอนการให้บริการ [ 20 ก.ค. 2558 ]315
18 ประกาศศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ก.ค. 2558 ]318