องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือบริการ e – service ผ่าน Google from องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 28 พ.ค. 2567 ]20
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 8 ม.ค. 2567 ]16
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ม.ค. 2567 ]15
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ม.ค. 2567 ]13
5 คู่มือสำหรับประชาชน : สำหรับการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 8 ม.ค. 2567 ]12
6 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 3 ต.ค. 2565 ]50