องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]7
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]34
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]31
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]66
8 ประกาศหลักเกณฑ์คณธรรม ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]71
9 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]67
10 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]66
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]149
13 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 มี.ค. 2563 ]167
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]130
15 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63 [ 26 มี.ค. 2563 ]133
16 ประกาศสร้างขวัญและกำลังใจ [ 26 มี.ค. 2563 ]132