องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]62
2 ประกาศหลักเกณฑ์คณธรรม ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]67
3 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]63
4 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]60
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]65
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]145
7 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 มี.ค. 2563 ]157
8 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]127
9 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63 [ 26 มี.ค. 2563 ]123
10 ประกาศสร้างขวัญและกำลังใจ [ 26 มี.ค. 2563 ]129