องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2565 ]32
2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนย้าย ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]73
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]69
4 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและขวัญกำลังใจ ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]61
6 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]63
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มี.ค. 2565 ]94
8 ประกาศหลักเกณฑ์คณธรรม ประจำปี 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]98
9 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]94
10 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]92
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]106
12 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]174
13 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 มี.ค. 2563 ]198
14 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]158
15 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63 [ 26 มี.ค. 2563 ]162
16 ประกาศสร้างขวัญและกำลังใจ [ 26 มี.ค. 2563 ]161