องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้