องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้