องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้