องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้