องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

เรื่อง    รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

รับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้    เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้