องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ประชาชนและกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566


เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวหรือใช้ในชีวิตประจำวัน อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง     ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเรื่องการดำรงชีวิตอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2023-03-10
2023-03-03
2023-02-28
2023-01-30
2023-01-23
2023-01-16
2023-01-13
2023-01-04
2022-12-27
2022-12-21