องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนและเยาวชนทุกกลุ่มในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ในวันที่ 29-30 เมษายน 2566 

2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-06
2024-04-03