องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน ประชาชนและเยาวชนทุกกลุ่มในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ในวันที่ 29-30 เมษายน 2566 

2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09