องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีในสถานศึกษา ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ และโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนการเปิดภาคเรียน

2024-05-15
2024-05-15
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-06
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-18