องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566


วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ได้เข้าร่วมกับอำเภอหนองบุญมากจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 

2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09