องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2566


31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ขอร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ

2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09