องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก ประจำปี 2566


31 พฤษภาคม 2566 วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ขอร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15