องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพีชรสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ


ท่านนายก รองนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมด้วยพนักงานส่วน ได้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพีชรสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15
2024-05-07
2024-05-03
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-06
2024-04-03