องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพีชรสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อ


ท่านนายก รองนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมด้วยพนักงานส่วน ได้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพีชรสุธาพิมลลักษ์ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09