องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
 


ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2566


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองตะไก้ ได้ดำเนิงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 

2023-08-21
2023-08-18
2023-08-08
2023-08-03
2023-07-24
2023-07-24
2023-06-29
2023-06-21
2023-06-19
2023-06-09