องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ผลการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2566


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.หนองตะไก้ ได้ดำเนิงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15