องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ประจำปี พ.ศ.2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ นำโดยนายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองตะไก้ และข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ฺBREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อแสดงออกถึงการรวมพลังที่ไม่ยอมทนต่อการทุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" Break The Corruption ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19