องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568  

2024-04-06
2024-03-29
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27
2024-02-22
2024-02-19