องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567


ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2567 นำโดยนายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ นายเชื้อชาย ธงชัย ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนฯป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15