องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


สำรวจเด็กที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2567


เมื่อวันที่ 7-8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกหมู่บ้าน ออกสำรวจเด็กที่ยากจนภายในตำบลหนองตะไก้ เพื่อส่งขอรับเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัวยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 20 ราย
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15