องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองตะไก้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15