องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  เพื่อพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 21 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณ 9,436,000 บาท

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15