องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ 2567


 🌲🌲กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ 2567 🌲🌲

   🍀🍀วันอังคารที่ 28 พฤษภาคมพ.ศ 2567🍀🍀

                       จ่าเอกสุรพงษ์ หมื่นบุญมีและนายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ 2567" ซึ่งถูกกำหนดให้ตรงกับ วันวิสาขบูชา หรือวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยเป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย  ณ บริเวณลานสนามกีฬาองค์การบริหารส่งตำบลหนองตะไก้

                      

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15