องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพี่น้องประชาชนตำบลหนองตะไก้ จัดกิจกรรม Kick Off "โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย"


ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ นำโดยนายสุรพงษ์ ดื่มพุทรา นายกอบต.ฯ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก รพ.สต.หนองตะไก้ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และพี่น้องประชาชนตำบลหนองตะไก้ จัดกิจกรรม Kick Off "โคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย" ณ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เก็บขยะ เก็บกวาดทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

2024-07-01
2024-06-28
2024-06-25
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-06
2024-05-28
2024-05-15
2024-05-15