องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

เลขที่ 57 หมู่ 12 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

โทรศัพท์/โทรสาร 044-346256

E-mai : admin@nongtakai.go.th

Web Size : www.nongtakai.go.th