องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รอบเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รอบเดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้