องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข. ๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แบบ ข. ๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้