องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข. ๑

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข. ๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้