องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้