องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้