องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้