องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakai.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้